ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทับคล้อ